Dönüm nedir?

Eskiden beri Türkiye’de kullanılan toprak yüzölçümü biriminin adı. Bir arazinin veya tarlanın yüzölçümünü adımlayarak ölçerlerdi ve eni ve boyu 40’ar adım olan toprak parçasına bir dönüm denirdi. Ancak adım boylarının farklı olması sebebiyle bir takım anlaşmazlıklara yol açtığından sonradan bu usul değiştirilerek 40 arşın karesi 918.672 m 2 tutan mimar arşını kabul edildi ki, asıl olan eski dönüm budurdönüm

1881’de yapılan değişiklikle metre sistemini esas kabul eden, yeni bir dönüm ölçü birimi getirildi. Cedid dönümü ismi verilen bu alan ölçüsü 2500 m 2 alanı tutuyordu.

On dokuzuncu yüzyılın başlarında dönüm ismi kullanılmasından vazgeçilmek istendiyse de, ahali arasında yine kullanılmaya devam edildi. 1945’te yapılan topraklandırma kanunuyla bir dönüm 1000 m 2 olarak belirlendi. Alan yüzölçümü birimi olarak halen günümüzde kullanılmaktadır.

Sözlükte "dönüm" ne demek?

1. 1000 m2 lik bir alan ölçüsü; gidip gelmeyle yapılan bir işin her seferi.
2. Yinelenen belli bir olayın tamamlanması ve yenisinin başlaması.
3. Eni boyu kırkar mimar arşını olan alan ölçüsü.

Cümle içinde kullanımı

Ne güzel bir fikir dönümünü işaret eden bir heves! - R. N. Güntekin

Dönüm kelimesinin ingilizcesi

[Donum] n. frost, glazed frost, frostiness, freeze, underpants, briefs, drawers
n. spin, act of causing to spin; twirling movement, rotation
n. turn, period

--Reklam--